Genel Kurul toplantısı

Abhazya Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası'nın en yüksek yönetim organı, üyelerinin Genel Kurulu’dur. Genel Kurul toplantısı yılda bir kere yapılır. Acil çözüm sırası gelen sorunlar çözmesi için olağanüstü toplantı da yapılabilir. Olağanüstü toplantılar komisyonun ve üyelerin 2/3 talebiyle yapılır.

  • ACTSO Genel Kurul Toplantısı;
  • TSO faaliyetleri ile revizyon komisyonun raporlarını inceler
  • Yönetim Kurulu seçer
  • Revizyon Komisyonu seçer
  • ACTSO’nın tüzüğü degiştirir ve gerekli tamamları yapar
  • TSO’nın önemli faaliyet alanlarını belirler
  • ACTSO’nın fesih kararını verir
  • TSO’ın faaliyeleri ilgili diğer konulardaki sorunları çözer.

Genel Kurul kararlarını açık oyla, (50%+1)çoğunlukla alır. Ancak topnatıya üyelerin 2/3’ü katılmalıdır.