ABHAZYA CUMHURİYETİ TİCARET VE SANAYİ ODASI TÜZÜĞÜ

 1. Genel Konumu

1.1. Abhazya Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası (bundan sonra AC TSO) – Abhazyalı girişimcileri ve kuruluşları bir araya getiren, 17 Mart 2003 tarihli Abhazya Cumhuriyeti “AC TSO” Kanunu uyarınca kurulan özerk ve tüzel kişiliğe haiz kurumdur.

2. Amaç, hedef ve işlevleri

2.1 Abhazya Cumhuriyeti Ticaret  ve Sanayi Odası’nın kuruluş amacı- Abhazya Cumhuriyeti’nin ekonomik gelişimine, dünya ekonomik sistemi ile bütünleşmesine, modern sanayi, finans ve ticaret altyapısının oluşumuna, girişimcilik için elverişli bir ortamın yaratılmasına, girişimcilerin sosyal ortakları ile ilişkilerinin normalleştirilmesine, işletmelerin her alanda  tam gelişmesine, Abhazya Cumhuriyeti  girişimcilerinin yabancı ülkelerin girişimcileriyle ticari-ekonomik ve bilimsel-teknik temaslar kurmasında yardım etmek, ayrıca  AC TSO tüm üyelerinin, işverenlerin ve birliklerinin mülkiyet ve ilişkilenme biçimleri ile Abhazya’daki lokalizasyonuna bakılmaksızın çıkarlarını temsil etmektir.

2.2 Abhazya Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası ücretli hizmetleri:

-yatırım, ticari ve diğer girişimcilik risklerinin (tehlike) yönetimi alanında, girişimcilik güvenliği, yatırım korunması ve işletmelerin ticari itibarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar düzenler

 -kuruluşlar ve girişimciler  arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde yardım eder 

-bölgesel ve diğer birlik, topluluk, girişimci cemiyetlerinin örgütlenme ve faaliyetlerine yardım eder; hem ülke içinde hem de ülke dışında onların isteğiyle çıkarlarını temsil eder

-sahte ve kaçak  mallarının üretim ve satışını  önlemek,  fikri mülkiyetin savunulması ve korunması için önlemlerin hem hazırlanmasına hem de uygulanmasına katılır

- yayın  ve reklam hizmetleri sunar

-AC TSO Tüzüğü ve Abhazya Cumhuriyeti “AC TSO” Kanununa uyarınca amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için dış ekonomik faaliyetleri yürütür

-dış ekonomik faaliyeti  ile ilgili belgelerin yasallaştırılmasında ve Abhazya Cumhuriyeti’ne ticari amaçla gelen yabancı ülke vatandaşlarına davet işlemlerinde aracılık hizmetleri verir,

-gümrük belgesi işlemlerinin yapılmasında yardım eder 

- hem Abhazya  hem de ülke dışında iş gezileri (ekonomik misyonları)  düzenler, gelen giden turizm hizmetleri verir

- ülke dışında eğitim ve staj düzenler

-fors majör durumunda dış ticaret ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak ekspertiz raporu hazırlar

-mevzuata uygun olarak Abhaz ve yabancı kurumlar için sertifika, ekspertiz, kalite, nicelik ve tamlık denetim hizmetleri yapar

-ekonomik, bilim-teknik ve diğer belgeleri, referans ve bilgileri tercüme eder, ayrıca yabancı dillerden Abhazca ve Rusça dillerine ve Abhazca ve Rusça dillerinden yabancı dillere sözlü çeviri yapar

-ekonomik, hukuki, teknik, sosyal ve diğer belgelerin, yabancı dillerden Abhazca ve Rusça dillerine ve Abhazca ve Rusça dillerinden yabancı dillerine çevirilerinin doğruluğunu tasdik eder

-AC TSO faaliyet alanlarında ve  Abhazya Cumhuriyeti’nin mevzuatına uygun olarak, yabancı tüzel ve gerçek kişiler dahil, tüzel ve gerçek kişilerin devlet dışı gönüllü sertifikasyonunu organize eder ve katılır

- İş projelerini inceler ve kurumlar ile girişimcilere iş projelerinin hazırlamasında yardım eder

- esnaflar için (elektronik olanlar dahil) organizasyon hizmetleri verir, mevzuata aykırı olmayan yarışlar ve müzayedeler düzenler, yarış ve müzayede komisyonları kurar

-sanayi güvenliği, iş sağlığı  ve güvenliği alanlarında hizmet verir

-Abhazya Cumhuriyeti ile yakın ve uzak ülkelerdeki birincil ve ikincil piyasa fiyatlarının bağımsız incelemesini yapar

- mal, hizmet ve döviz piyasalarının pazarlama araştırmasını yapar

- ilgi gösteren Abhazya Cumhuriyeti’nin kurum ve girişimcileri arasında elektronik ve dijital imzanın  yaygınlaştırılması için iş ve organizasyonlar yapar

-telekomünikasyon hizmetleri verir (telematik hizmetleri, video konferans hizmetleri, audio konferans hizmetleri, ek bilgi aktarımı için hizmetler, veri iletimi hizmetleri)

-kurum ve girişimcilere yüksek vasıflı uzmanların bulmasına yardım eder

- ek mesleki eğitim alanında hizmet verir (kalifikasyonun artması)

- Abhaz girişimcilerinin ülke dışı ekonomik ve iş misyonlara katılmalarını organize eder, eşlik eder

-ülke dışından gelen iş heyetlerinin ağırlanması için ilgili etkinliklerin düzenlemesi hizmetlerini verir, görüşme organizasyonu yapar, eşlik eder

-gümrük belgeleriyle işlem yapılmasında yardım eder.