Σχετικά με το Επιμελητήριο

Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της Αμπχαζίας είναι:

Μη κυβερνητικός  και μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που φέρνει σε επαφή επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες της Δημοκρατίας της Αμπχαζίας, παρέχοντας  φάσμα υπηρεσιών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, διαθέτοντας  Ομάδα υψηλής  ειδίκευσης και εκτεταμένες διεθνείς συνδέσεις.

Εγγυητής της εφαρμογής των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών που περιλαμβάνονται στο μη κρατικό μητρώο, της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής τους κατάστασης, η οποία δείχνει την αξιοπιστία τους ως εταίρων για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αμπχαζία και στο εξωτερικό.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της Αμπχαζίας δημιουργήθηκε στις 18 Μαρτίου του 2002 με διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας της Αμπχαζίας.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της Αμπχαζίας, είναι,σύμφωνα με το Νόμο «Περί  ΕΒΕ Δημοκρατίας της Αμπχαζίας" - μια μη-κυβερνητική μη-κερδοσκοπική οργάνωση που συγκεντρώνει τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες της Δημοκρατίας της Αμπχαζίας.

Η κύρια δραστηριότητα του τμήματος είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες για την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και υψηλότερη κερδοφορία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα.

Υπογεγραμμένες συμφωνίες με την Αμπχαζία, σχετικά με τη συνεργασία:

·         LLC " Αμπαζά τηλεόραση"

·         Η Εθνική Επιτροπή του Συνδικάτου Εργαζομένων στους δημόσιους οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες

·         Η Εθνική Επιτροπή του Συνδικάτου Εργαζομένων Υγείας

·         Δημοκρατική  Επιτροπή Συνδικάτου Εργαζομένων της Γεωργίας και της μεταποιητικής βιομηχανίας

·         Η Εθνική Επιτροπή του Συνδικάτου Εργαζομένων Πολιτισμού και Αθλητισμού

·         Η Εθνική Επιτροπή  της Ένωσης των Εργαζομένων στις Μεταφορές

·         Η μεικτή επιτροπή της Ένωσης των Επικοινωνιών Εργαζομένων της Δημοκρατίας της Αμπχαζίας

·         Κοινή επιτροπή της Ένωσης  (SFTI)

·         Επιτροπή της Ένωσης των εργαζομένων  Ενέργειας  της Δημοκρατίας της Αμπχαζίας

·         Η Εθνική Επιτροπή της Συντεχνίας του εμπορίου και των εμπορικών υπηρεσιών

·         Υπουργείο Γεωργίας  της  Δημοκρατίας της Αμπχαζίας

·         Kατάσταση των Προτύπων, Μετρολογίας και Πιστοποίησης   της Δημοκρατίας  της Αμπχαζίας

Το φάσμα των λειτουργιών που πραγματοποιεί το  Επιμελητήριο είναι ευρύ: από το συνέδριο στο πλαίσιο της Αμπχαζίας, έως να ενεργή συμμετοχή στην εξωτερική πολιτική της χώρας μέσω ενός συνδυασμού των ξένων Επιμελητηρίων.

Διμερείς εμπορικές συμφωνίες  του  Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με τη Βουλή των Περιφερειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας ρυθμίζουν την ανταλλαγή των πληροφοριών και τους όρους συνεργασίας μεταξύ τους, σε θέματα  οικονομικών σχέσεων, στον τομέα της φορολογίας, την εξαγωγή και εισαγωγή των προϊόντων, συνθήκες κυκλοφορίας σε όλα τα τελωνειακά σύνορα των εμπορευμάτων και οχημάτων, καθώς και σε άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, η διευθέτηση των οποίων χρησιμεύει ουσιαστικά για την αύξηση των κρατικών εσόδων, την αποτελεσματική λειτουργία των εγχώριων παραγωγών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και θα συμβάλει στο να επιτύχει η οικονομία της Αμπχαζίας  ένα εντελώς νέο επίπεδο ανάπτυξης.

Συμφωνίες  της  ΔΑ  ΕΒΕ  με Επιμελητήρια:

•             ΕΒΕ της  Ιορδανίας

•             ΕΒΕ της Ρωσικής Ομοσπονδίας

•             ΕΒΕ του Χιλή

•             ΕΒΕ της Βόρειας Κύπρος

•             ΕΒΕ του Χονγκ Κονγκ

•             ΕΒΕ της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν

•             ΕΒΕ της  Καμπαρντίνο-Μπαλκαρίας

•             ΕΒΕ της δημοκρατιας  της Καρατσάι- Τσερκεσίων

•             ΕΒΕ της Δημοκρατίας της Βόρειας Οσετίας-Αλανίας

•             ΕΒΕ της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν

•             ΕΒΕ της Δημοκρατίας του Μπασκορτοστάν

•             ΕΒΕ της Δημοκρατίας της Ινγκουσέτιας

•             ΕΒΕ της Δημοκρατίας της Νότιας Οσετίας

•             ΕΒΕ της Δημοκρατίας της Αντιγγάια

•             ΕΒΕ Υπερδνειστερίας Δημοκρατίας της Μολδαβίας

•             ΕΒΕ της Περιοχή Κουρσκ

•             ΕΒΕ της  περιοχή Ροστόφ

•             ΕΒΕ της περιοχής Σαράτοβ

•             ΕΒΕ Περιφέρεια Σαμαρά

•             ΕΒΕ περιοχή Σμολένσκ

•             ΕΒΕ της περιφέρειας Ταμπόφ

•             ΕΒΕ της περιοχής Όρενμπουργκ

•             ΕΒΕ της περιοχής Πένζα

•             ΕΒΕ περιοχή Άστραχαν

•             ΕΒΕ της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ

•             ΕΒΕ της περιοχής Κρασνοντάρ

•             ΕΒΕ της περιοχής Σταυρούπολης

•             ΕΒΕ της Περιφέρειας Βορόνεζ

•             ΕΒΕ της Ανατολικής Σιβηρίας

•             ΕΒΕ Μπέλγκοροντ

•             ΕΒΕ Μπελαρέτσενσκαια

•             ΕΒΕ του Κριλόβσκ

•             ΕΒΕ του  Κουσέβσκ

•             ΕΒΕ του Τβερ

•             ΕΒΕ Τούλα

•             ΕΒΕ του  Νοβορωσίσκ

•             ΕΒΕ του Οριόλ

•             ΕΒΕ Ριαζάν

•             ΕΒΕ της Σεβαστούπολη

•             ΕΒΕ του Τεμριούκ

•             ΕΒΕ του Τουαψέ

•             ΕΒΕ του Ταγκανρόγκ

•             ΕΒΕ του Ουλιάνοφσκ

•             ΕΒΕ του Πιατιγκόρσκ

•             ΕΒΕ του Ομσκ

•             ΕΒΕ του Έισκ

•             ΕΒΕ της Ανάπας

•             ΕΒΕ του Αμπίνσκ

•             ΕΒΕ του Αρμαβίρ

•             ΕΒΕ του Βολγκογκράντ

•             ΕΒΕ του Ντερζίνσκ

•             ΕΒΕ του Κάμενσκ-Σαχτίνσκι

•             ΕΒΕ του Κουργγάνινσκ

•             ΕΒΕ του Σότσι

Περιφερειακό υποκατάστημα της Ριαζάνης,Ρώσικος δημόσιος οργανισμός «επιχειρηματική Ρωσία» .

Δημόσιος οργανισμός  επιχειρηματίας του Καυκάσου «KAFIAD» (Τουρκία)

Δημόσιο Ομοσπονδιακό όργανο " αίθουσα κρατικής καταχώρησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας  " πρωτόκολλο της πρόθεσης «Η Ένωση των βιομηχάνων, των αγροτών και των επιχειρηματιών της Υπερδνειστερίας»

Στην περίπτωση της ανάγκης για οικονομική συνεργασία με τις περιοχές αυτές, οι επιχειρηματίες  της  Δημοκρατίας της Αμπχαζίας έχουν την ευκαιρία να απευθυνθούν στην ΕΒΕ της Δημοκρατίας της Αμπχαζίας σχετικά με δραστηριότητές όπως ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία στον τομέα της οικονομίας, των δασμών και τελών για την εισαγωγή και εξαγωγή, έκδοση των πιστοποιητικών της χώρας καταγωγής των εμπορευμάτων - όλα αυτά που σχετίζεται με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να ενημερωθούν και να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις πιο αποτελεσματικά.