Η Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή:

·         Τσβίζμπα Ναίρα  - Διευθυντής της Εμπορική Τράπεζα της Οτσαμτσίρα

·         Κιουτσούκ-Ογλού Tενγγίζ   - Γενικός Διευθυντής

·         JV "Elif" Χαρτσιλάβα Μύρων  - Γενικός Διευθυντής της «Εταιρείας Abhazchay-2006 ΕΒΕ».